Miljøbeskyttelsesloven § 117

  1. § 117
    Ministeren kan fastsætte overgangsregler.