Miljøbeskyttelsesloven § 100 a

  1. § 100 a
    Reglerne i dette kapitel gælder for afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør heraf, der kan påklages til Energiklagenævnet.