Militærnægterloven § 9

  1. § 9
    Genindkaldelse til civilt arbejde finder ikke sted. Sker der ekstraordinære indkaldelser til forsvaret, kan forsvarsministeren dog foretage genindkaldelser til civilt arbejde af tilsvarende varighed.