Militærnægterloven § 8 a

  1. § 8 a
    Som diciplinarmidler kan anvendes tilrettevisning samt overflytning til anden tjeneste.
  2. Stk. 2.
    Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler om anvendelse af disciplinarmidler, herunder regler om samtidig anvendelse af flere disciplinarmidler.
  3. Stk. 3.
    Forsvarsministeren bestemmer, hvem der skal have myndighed til at anvende disciplinarmidler, og omfanget af denne myndighed.