Militærnægterloven § 5

  1. § 5
    Varigheden af det civile arbejde svarer til varigheden af den tjeneste inden for forsvaret eller redningsberedskabet, som den værnepligtige overføres fra.