Militærnægterloven § 4

  1. § 4
    Forsvarsministeren fastsætter regler om aflønning og andre ydelser til civile værnepligtige.
  2. Stk. 2.
    Forsvarsministeren fastsætter regler om betaling for anvendelse af civile værnepligtiges udførelse af civilt arbejde til dækning af administrationsomkostninger.