Militærnægterloven § 11

  1. § 11
    Denne lov træder straks i kraft og gælder også for den, der ved dens ikrafttræden udfører civilt arbejde.
  2. Stk. 2.
    Lov nr. 625 af 13. december 1917 om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde ophæves.