Menighedsrådsvalgloven § 2

  1. § 2
    Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.
  2. Stk. 2.
    Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsråd.