Menighedsrådsloven § 47

  1. § 47
    Stiftsøvrighedens afgørelser efter § 46, stk. 1, kan af menighedsrådet indbringes for ministeren for ligestilling og kirke. Stiftsøvrighedens afgørelser efter § 46, stk. 2, 3 og 4, kan af de pågældende medlemmer af menighedsrådet indbringes for ministeren for ligestilling og kirke.