Menighedsrådsloven § 44

  1. § 44
    Til fremme af samarbejdsprojekter i henhold til dette kapitel kan ministeren for ligestilling og kirke yde tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede tilskud kan ikke overstige 1 pct. af landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.