Menighedsrådsloven § 36

  1. § 36
    Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler om afholdelse af medarbejdermøder.