Menighedsrådsloven § 35

  1. § 35
    Menighedsrådet træffer beslutning om
    1. 1) tidspunktet for de faste gudstjenester,
    2. 2) forhold vedrørende konfirmation, som ved kgl. anordning henlægges til menighedsrådets afgørelse, og om
    3. 3) indførelse af nye autoriserede salmebøger og salmebogstillæg.