Menighedsrådsloven § 30

  1. § 30
    Formanden sørger for, at menighedsrådets beslutninger udføres.
  2. Stk. 2.
    Formanden kan på menighedsrådets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Formandens afgørelse forelægges menighedsrådet til efterretning på næste møde.