Menighedsrådsloven § 3

  1. § 3
    En repræsentant for de kirkefunktionærer, der er ansat eller konstitueret i den eller de menighedsrådskredse, menighedsrådet omfatter, har ret til uden stemmeret at deltage i rådets møder.
  2. Stk. 2.
    Ministeren for ligestilling og kirke fastsætter nærmere regler herom.