Medieansvarsloven § 8

  1. § 8
    Foretagender, der udgiver de i § 1, nr. 3, nævnte massemedier, skal for at være omfattet af lovens regler have indgivet anmeldelse til Pressenævnet.
  2. Stk. 2.
    For anmeldte foretagender gælder reglerne i §§ 5-7.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelsens indhold og form.