Lov om mark- og vejfred § 8

  1. § 8
    Optageren er pligtig at fodre og passe det optagne dyr forsvarligt.