Lov om mark- og vejfred § 5

 1. § 5
  Enhver er berettiget til selv at optage eller lade optage fremmede husdyr, som uden hjemmel færdes løse på hans grund.
 2. Stk. 2.
  På veje kan optagelsesretten udøves af den, hvem vedligeholdelsen påhviler. Såfremt vejen er åben for almindelig færdsel, kan optagelsesretten tillige udøves af politiet.
 3. Stk. 3.
  På jernbanearealer kan optagelsesretten udøves af de i banens tjeneste stående personer og af politiet.
 4. Stk. 4.
  På fredede sandflugtsstrækninger kan optagelsesretten udøves såvel af grundens ejer eller bruger som af vedkommende sandflugtsbetjent.