Lov om mark- og vejfred § 33

  1. § 33
    Denne lov gælder ikke for Færøerne.
  2. Stk. 2.
    Loven træder i kraft den 1. juli 1953. Fra samme tidspunkt ophæves § 18, stk. 1, 1. pkt, i lov af 29. marts 1867 angående sandflugtens dæmpning m.v. og lov nr. 53 af 25. marts 1872 om mark- og vejfred.
  3. Stk. 3.
    (Udelades)