Lov om mark- og vejfred § 32

  1. § 32
    Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.