Lov om mark- og vejfred § 29

  1. § 29
    De af kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere myndighed.