Lov om mark- og vejfred § 25

  1. § 25
    Såfremt en indsigelse mod en vurderingsmands habilitet ikke medfører, at han viger sit sæde, kan spørgsmålet herom indbringes for civildommeren i den pågældende retskreds, hvis afgørelse er endelig.
  2. Stk. 2.
    Når det straks forlanges, kan i den anledning en kort udsættelse af sagen tilstås.