Lov om mark- og vejfred § 20

  1. § 20
    Vurderingsmændenes afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.