Lov om mark- og vejfred § 2

  1. § 2
    Det ansvar, som efter denne lov er forbundet med, at husdyr kommer ind på anden mands grund, indtræder også, når husdyr kommer ind på en dets ejer tilhørende ejendom, hvorover en anden har udelukkende brugsret.
  2. Stk. 2.
    Som besidder benævnes i denne lov enhver, der holder husdyr, uanset om ejendomsretten over disse tilkommer en anden.
  3. Stk. 3.
    De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter tillige gader, pladser og stier.