Lov om mark- og vejfred § 16

  1. § 16
    Den, som uden hjemmel tøjrer eller driver husdyr ind på fremmed grund eller skaffer dem adgang hertil ved at åbne led eller andet lukke, eller som tøjrer dem så nær ved naboens grund, at de kan nå ind på denne, straffes med bøde.
  2. Stk. 2.
    Den, som uden hjemmel driver fremmede husdyr ind på sin grund, straffes med bøde.
  3. Stk. 3.
    Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, som uberettiget med forsæt løser anden mands tøjrede husdyr eller åbner bur, fold eller lukket mark, således at dyrene kan komme ud heraf.