Lov om mark- og vejfred § 13

  1. § 13
    Når husdyr, der er til væsentlig gene, uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, kan besidderen straffes med bøde.
  2. Stk. 2.
    For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales bøde.