Lov om mark- og vejfred § 1

  1. § 1
    Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.
  2. Stk. 2.
    Under husdyr henregnes pelsdyr, som er opdrættet i fangenskab, og tamkaniner. Såfremt et i fangenskab opdrættet pelsdyr undslipper og ikke indfanges inden 2 måneder, anses det som vildt. Afkom, der følger moderdyret, er underkastet de for dette gældende bestemmelser.
  3. Stk. 3.
    Loven omfatter ikke hunde.