Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 34

  1. § 34
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.