Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 23 b

  1. § 23 b
    Tilbagesøgningskrav i forbindelse med tilskud, der er finansieret af såvel nationale midler som EU-midler, forældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger.