Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. § 1

  1. § 1
    Med det formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af landdistrikterne, som især fremmer miljømæssige, økonomiske og sociokulturelle forhold, fastlægges ved denne lov rammer for en række ordninger om støtte til foranstaltninger under Miljø- og Fødevareministeriets område.