Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven § 2

  1. § 2
    Bindende virkning har endvidere følgende retskraftige afgørelser om privatretlige krav:
  2. Stk. 2.
    Finsk »utslag i lagsoekningsmål« anses for retskraftig, når fristen for »besvaer« over afgørelsen er udløbet.