Lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav og om ændring af retsplejeloven § 12

  1. § 12
    (Ændring af retsplejeloven udeladt).