Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 3 c

  1. § 3 c
    Personer, hvis rettigheder efter §§ 2, 2 a og 2 b krænkes, kan tilkendes en godtgørelse.