Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 31

  1. § 31
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.