Lov om ligestilling af kvinder og mænd § 24

 1. § 24
  Loven træder i kraft den 1. juni 2000.
 2. Stk. 2.
  De i § 5 nævnte redegørelser udarbejdes første gang i 2001. De i § 13 nævnte indberetninger indsendes første gang til ministeren for ligestilling i 2003.
 3. Stk. 3.
  Formanden for det i § 18 nævnte Ligestillingsnævn udpeges første gang for en periode på 4 år.
 4. Stk. 4.
  Følgende love og bestemmelser ophæves:
  1. 1) Lov nr. 157 af 24. april 1985 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign.
  2. 2) Lov nr. 238 af 20. april 1988 om ligestilling mellem mænd og kvinder.
  3. 3) Lov nr. 427 af 13. juni 1990 om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.
  4. 4) §§ 5 a og 6 a i lov om lige løn til mænd og kvinder, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 17. juli 1992.