LEV-loven § 8

  1. § 8
    Virksomheder med begrænset ansvar, jf. § 3, skal af bestyrelsen, direktionen eller det tilsvarende ledelsesorgan anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Filialer af udenlandske virksomheder med begrænset ansvar skal anmeldes til registrering af filialbestyreren.