LEV-loven § 5

 1. § 5
  Loven gælder ikke for
  1. 1) virksomheder, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse,
  2. 2) virksomheder, der er omfattet af sølovens regler om partrederier, og
  3. 3) virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet eller tilsvarende tilsynsmyndighed inden for EF eller i lande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftale med.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at en virksomhed eller særlige typer af virksomheder helt eller delvis undtages fra loven.