LEV-loven § 25

  1. § 25
    Loven træder i kraft den 1. januar 1995.
  2. Stk. 2.
    Samtidig ophæves lov nr. 23 af 1. marts 1889 om handelsregistre, firma og prokura.
  3. Stk. 3.
    (Udelades)