LER-loven § 16

  1. § 16
    Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.