LER-loven § 11

  1. § 11
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling for brugernes adgang til registret, herunder til dækning af omkostningerne ved registrets administration, drift og vedligeholdelse, udvikling og videreudvikling samt tilsyn i forbindelse med loven. Betaling kan opkræves forud.
  2. Stk. 2.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at fakturering for brug af registret skal ske digitalt.
  3. Stk. 3.
    Der kan opkræves rykkergebyr efter renteloven.