Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 7 a

  1. § 7 a
    Institutionen kan udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til talentfulde studerende, der er optaget på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse.