Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 20

 1. § 20
  Rådet rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om uddannelserne, herunder om følgende forhold:
  1. 1) Uddannelsernes udvikling.
  2. 2) Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet.
  3. 3) Generelle konsekvenser for uddannelserne som følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet.
  4. 4) Formål og strukturelle rammer.
  5. 5) Adgangskrav.
  6. 6) Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder.
  7. 7) Rammer for forsøgsvirksomhed.
  8. 8) Efter- og videreuddannelse.
  9. 9) International uddannelse.
  10. 10) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.