Lejeloven § 98

  1. § 98
    Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder aftalen.