Lejeloven § 93

  1. § 93
    §§ 90-92 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.