Lejeloven § 92

  1. § 92
    Reglerne i §§ 83-90 kan, for så vidt angår opsigelse fra udlejerens side, ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, så længe udlejeren ikke har opsagt ham.
  2. Stk. 2.
    Lejeren kan ikke give afkald på sin ægtefælles ret efter § 81, stk. 2.