Lejeloven § 87

  1. § 87
    Huslejenævnet afgør uenighed imellem lejeren og udlejeren vedrørende §§ 84-86.
  2. Stk. 2.
    Efter lejerens anmodning skal huslejenævnet afgøre, om udlejeren har opkrævet større beløb end tilladt efter §§ 84 og 85. Har udlejeren efter nævnets afgørelse opkrævet større beløb end tilladt, kan lejeren forlange det for meget betalte beløb tilbage. § 15, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.