Lejeloven § 83

  1. § 83
    §§ 65-69, § 72, stk. 3-5, og § 74, stk. 3, kan ikke fraviges.
  2. Stk. 2.
    De øvrige bestemmelser i dette kapitel kan ikke fraviges til skade for lejeren.