Lejeloven § 68

  1. § 68
    Reglerne i dette kapitel kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.