Lejeloven § 57

  1. § 57
    Reglerne i §§ 55 og 56 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.