Lejeloven § 33

 1. § 33
  Lejen kan kræves betalt månedsvis forud.
 2. Stk. 2.
  Er lejen beregnet for en kortere periode end en måned, kan den kræves betalt forud for den periode, den vedrører.
 3. Stk. 3.
  Rettidig betaling af husleje sker senest på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
 4. Stk. 4.
  Leje for beboelseslejligheder og enkeltværelser til beboelse kan ikke kræves betalt for mere end 3 måneder ad gangen. Leje for ustøttede private plejeboliger kan ikke kræves betalt for mere end 1 måned ad gangen.
 5. Stk. 5.
  I tilfælde af opsigelse eller ved det tidsbestemte lejeforholds udløb er lejeren kun pligtig at betale leje for tiden indtil lejeforholdets ophør.