Lejeloven § 111

  1. § 111
    En sag anlægges på det sted, hvor ejendommen er beliggende.
  2. Stk. 2.
    Er sag anlagt, kan parterne med rettens samtykke fravige reglen i stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Indbringes en sag, der henhører under de almindelige domstole, for boligretten, eller indbringes en sag, der er omfattet af denne lov, for en almindelig domstol, henviser dommeren sagen til rette domstol.